Welkom op de website van Stichting Dorpsvermaken Grootegast

Voertuigeisen snel naar de bel

1. Eisen en veiligheidsvoorschriften 

Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een zwemdiploma. Dit dient voorgelegd te worden indien dit gevraagd wordt. 

Iedere deelnemer is verplicht een helm te dragen. (Liefst een integraalhelm) Gesloten schoeisel en een lange broek is gewenst maar niet verplicht. Dit om schaafwonden te vermijden. Indien de deelnemer dit niet doet is dit op eigen risico. 

Deelnemers die onder invloed van drank of drugs aan de start verschijnen, worden onmiddellijk gediskwalificeerd. 

Elk team bestaat maximaal uit 2 personen. 

De minimumleeftijd voor deelname is 8 jaar. Minderjarigen mogen deelnemen aan Snel naar de Bel mits schriftelijke toestemming van de ouders of voogd. 

Dieren mogen niet deelnemen. 

Het is ten strengste verboden om gebruik te maken van glijmiddelen zoals olie, vet, zeep of enige andere substantie om schade aan het milieu en baan te voorkomen. 

Deelname is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enig letsel aan personen of voor schade, verlies of diefstal van bezit. 

2. Spelregels 

De kandidaten beginnen boven op de schans. Dan moeten ze over de baan rollen, door de bocht en dan aan het einde afremmen. Dan mag er niet op de baan gelopen worden. vervolgens is de afstand tussen het voertuig en de bel nog 3 meter. Deze kan bereikt worden met behulp van een verlengstuk aan het voertuig (let op!! de baan mag niet aangeraakt worden)  

De tijd wordt gemeten tussen begin startsignaal en het luiden van de bel. Het resultaat van de meting kan door geen enkele deelnemer betwist worden. 

De deelnemers moet aan boord het voertuig  de bel zien te bereiken. De bel wordt geluid door contact met een lichaamsdeel. Er mogen daarbij geen hulpmiddelen worden gebruikt. 

Het is niet toegestaan om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals stok etc. Dit leidt tot onmiddellijke diskwalificatie.  

Alle voertuigen en deelnemers dienen op zaterdag 25 mei om 10;00 uur aanwezig te zijn bij de feesttent inrijden vanaf de kievit, waar de voertuigen worden geplaatst en gekeurd worden. De keuring sluit om 10;45! 

Ieder team krijgt een startnummer dat de volgorde zal bepalen tijdens snel de naar de bel. 

Er wordt een officiële keuring van het voertuig uitgevoerd. Deze vind plaat voor vrijdag 17 mei. Indien het voertuig niet veilig wordt bevonden kan het nog aangepast worden. Het voertuig dient na de 2e keuring te voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt deelname geweigerd.  

Het begin van de wedstrijd is om exact 11:00 uur. Zorg dat u tijdig bij uw voertuig aanwezig bent. De eindtijd is 16:00. 

Naast de winnaars met de drie kortste tijdsmetingen, is er ook een originaliteitsprijs. 

Ieder team neemt alle onderdelen van zijn voertuig op dezelfde dag mee terug. Voor de opruiming in het water staat de organisatie in.  

Het voertuig wordt met behulp van een lift op het platform gezet, en uit het water gehaald met touw. Hierna dient het team het voertuig te Verwijderen.  

Betreden van de schans door anderen (familie/vrienden) anders dan het team is streng verboden. 

3. Technische specificaties  

Schans  

De hoek van de schans is 23 graden.  

De schans heeft een hoogte van 2.50 meter, en een lengte van ongeveer 30 meter.  

De afstand tussen eind schans en bel is 3 meter.  

De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige afwijkingen. 

Voertuig 

Het totale gewicht (vaartuig met constructie excl. bemanning) bedraagt niet meer dan 80 kg.  

De maximale lengte is 2 meter. De breedte is maximaal 1,20 meter en de hoogte maximaal 1.80 meter 

De voeten van de chauffeur en bijrijder moeten zo geplaats worden dat de voeten de baan niet kunnen raken bij voorkeur een gesloten onderzijde thv van de voeten. 

Aan het voertuig moet op deugdelijke wijze een haak (diameter van min. 6 cm) bevestigd zijn. 

Het voertuig moet voorzien zijn een goede rem. 

 Het voertuig  moet voorzien van een drijver (jerrycan o.i.d.) zodat de organisatie deze onderdelen makkelijk uit het water kan hijsen.  

Het voertuig mag geen scherpe uitstekende delen bevatten. Men zal elk onderdeel van het voertuig, dat tijdens snel naar de bel letsel kan geven aan de deelnemers, van het voertuig verwijderen of afschermen met een stijf isolatiemiddel. Tijdens de keuring van het voertuig wordt op dit punt zeer streng gelet!  

4. Overige regels  

Dit reglement kan te allen tijde aangepast worden door de organisatie.  

Heb vooral plezier en maak er met zijn allen een mooi feest van! 

Wanneer er door u van bovenstaande bepalingen wordt afgeweken of wanneer u de aanwijzingen van de organisatie negeert, loopt u het risico te worden gediskwalificeerd.